Een artikel in de krant, <br/>een website, folder,<br/>mailing, jaarverslag,....<br/>Ziet u ook raakvlakken?
Een artikel in de krant,
een website, folder,
mailing, jaarverslag,....
Ziet u ook raakvlakken?

Persberichtgeving – LTC Naaldwijk

Nadat LTC Naaldwijk de leden op de hoogte had gebracht van de toekomstvisie, werd ook de pers geïnformeerd. Raak Communicatie stelde het persbericht op en stuurde het naar de pers.

Diverse media besteedden aandacht aan het nieuws. Ook online was het nieuws terug te vinden.