Een artikel in de krant, <br/>een website, folder,<br/>mailing, jaarverslag,....<br/>Ziet u ook raakvlakken?
Een artikel in de krant,
een website, folder,
mailing, jaarverslag,....
Ziet u ook raakvlakken?

ALV & Informatiemarkt – Huurdersplatform Naaldwijk

Donderdag 10 mei 2012 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats van het Huurdersplatform Naaldwijk. Dit platform vertegenwoordigt de belangen van de 3.500 huurders van woningcorporatie Vestia Westland. Na het officiële gedeelte volgde een levendige informatiemarkt.

De bezoekers konden bij verschillende instanties voor vragen en informatie terecht. Naast Vestia Westland, bemanden ook Gemeente Westland, Vitis Welzijn, Welzijn E-25 en het Huurdersplatform een tafel. Welzijn E-25 had daarnaast het mobiele ontmoetingscentrum ‘Route 25’ ter bezichtiging meegenomen.

Raak Communiatie had de algehele coördinatie over de avond, was aanspreekpunt voor de betrokken externe partijen en verzorgde ook de persberichtgeving achteraf.