Een artikel in de krant, <br/>een website, folder,<br/>mailing, jaarverslag,....<br/>Ziet u ook raakvlakken?
Een artikel in de krant,
een website, folder,
mailing, jaarverslag,....
Ziet u ook raakvlakken?

Website LTC Naaldwijk

Als er een vereniging in het Westland ambitieus is, dan is het LTC Naaldwijk wel! Na de presentatie van de toekomstvisie november 2011, worden inmiddels hele concrete plannen gesmeed voor een nieuwe ondergrond, het verpachten van de kantine en de plaatsing van een Veldeman Hal.

Naast jaarrond tennis wil de vereniging de banden met haar leden en haar sponsors verbeteren. Ook was de hele uitstraling van de club aan een opfrisbeurt toe en de website flink verouderd. Daarom kreeg de huisstijl een restyling en volgde vervolgens de ontwikkeling van een nieuwe, gebruiksvriendelijke website.

Na een leuke en intensieve samenwerking met Jem-id die de website ontwikkelde, volgde de lancering bij aanvang van het nieuwe speelseizoen. Vormgvr uit ‘s-Gravenzande keek mee bij de vormgeving van de website en diverse vrijwilligers zijn actief in het onderhoud. Raak Communicatie was medeverantwoordelijk voor de navigatiestructuur en schreef de webteksten.